Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υλοποίηση Ενέργειας Συμβουλευτικής

14/09/2023

Υλοποίηση της Ενέργειας Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής για το έργο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας»

Στα πλαίσια του «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», ΟΠΣ 5030568, με  ανάδοχο φορέα την «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» και δικαιούχο φορέα την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας (Ε.Ο.Γ) υλοποιείται η ενέργεια Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.

Βασικός στόχος είναι η υποστήριξη των ωφελούμενων στην  αποτύπωση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών τους ιδεών, στην προετοιμασία τους για μια μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα, στην παροχή βοήθειας για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων σε περίπτωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Η Ενέργεια Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Φάση Α: Συμβουλευτική Υποστήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

Οι ωφελούμενοι, μέσω Ομαδικών Συνεδριών, υποστηρίζονται από σύμβουλο, για την ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας που αφορούν: 

  • Επιχειρηματική και τεχνολογική δικτύωση.
  • Δικτύωση με επιχειρήσεις, πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών διαδικτύου, ως πλατφόρμες συνεργασίας, σύνδεσης νεοσύστατων ΜΜΕ επιχειρήσεων με πελάτες και ευρύ κοινό
  • Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, φορέων και εργαλείων στήριξης ΜΜΕ επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα θέματα 

Φάση Β: Συμβουλευτική Υποστήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Οι ωφελούμενοι, θα συμμετέχουν σε 3 ατομικές συνεδρίες στο πλαίσιο των οποίων θα υποστηρίζονται από εξειδικευμένο σύμβουλο ώστε να κατανοήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες επιχειρηματικότητας και να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να μπορούν να εφαρμόσουν μόνοι τους διαδικασίες ανάπτυξης Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)