Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

09/06/2023
Αρ. Πρωτ: 304

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 02 / 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ»

ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030568 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Κατάρτιση, Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας»

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 09/06/2023 έως και 28/06/2023

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.