Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έναρξη Προγραμμάτων Κατάρτισης

07/08/2023

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης για το έργο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας»

Ξεκινάει η υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568, με Δικαιούχο Φορέα την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας (Ε.Ο.Γ). 

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε υλοποιεί συνολικά 4 τμήματα κατάρτισης για 86 άνεργους/ες ωφελούμενους/ες  από τους Δήμους Καστοριάς και Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και από τους Δήμους Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν 2 τμήματα κατάρτισης στο αντικείμενο Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας και 2 τμήματα κατάρτισης στο αντικείμενο Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων γούνας.

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 162 ωρών (128 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 34 ώρες πρακτικής άσκησης μέσω case studies) και υλοποιούνται με τη μέθοδο σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)